ثبت کانال ویسپی جدید

امکانات ویژه رایگان
نمایش عکس، تعداد اعضا و امتیاز کانال ویسپی
نمایش توضیحات اولیه کانال ویسپی
نمایش اطلاعات تکمیلی(لینک join chat ،ایمیل، تلفن، وبسایت و آدرس)
نمایش در تمامی صفحات کانال های ویسپی انتخابی
نمایش در صفحات کانال های ویسپی دسته بندی مرتبط انتخابی
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
نمایش در ابتدای نتایج هر جستجوی کانال ویسپی
امکان ویرایش اطلاعات کانال ویسپی
امکان آپدیت فوری کانال از سرور اصلی
نوع ثبت خود را انتخاب کنید ثبت ویژه ثبت رایگان