ثبت کانال تلگرام جدید

امکانات ویژه رایگان
نمایش عکس، تعداد اعضا و امتیاز کانال تلگرام
نمایش توضیحات اولیه کانال تلگرام
نمایش اطلاعات تکمیلی(لینک join chat ،ایمیل، تلفن، وبسایت و آدرس)
نمایش در تمامی صفحات کانال های تلگرام انتخابی
نمایش در صفحات کانال های تلگرام دسته بندی مرتبط انتخابی
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
نمایش در ابتدای نتایج هر جستجوی کانال تلگرام
امکان ویرایش اطلاعات کانال تلگرام
امکان آپدیت فوری کانال از سرور اصلی
نوع ثبت خود را انتخاب کنید ثبت ویژه ثبت رایگان