کانال تلگرام هواشناسى كل ايران

کانال تلگرام هواشناسى كل ايران

تحليل و برسي وضعيت هواشناسي ايران اخرين وضعيت بارش ها در سال جديد بارشي وضعيت بارش غرب ايران هواشناسي جنوب هواشناسي شما كشور هواشناسي شرق

تعداد تقریبی اعضای کانال : 4.4k

نمودار تغییرات اعضای کانال:ارسال نظردر صورتی که تصویر را به درستی نمی بینید ، یک بار روی آن کلیک کنید تا تصویر جدیدی ظاهر شود

کانالهای اختصاصی