کانال تلگرام کانال شیپور تلگرام

کانال تلگرام   کانال شیپور تلگرام

این کانال برای سهولت در امور خرید و فروش شما هموطنان عزیز ایجاد شده است

تعداد تقریبی اعضای کانال : 1.2k

نمودار تغییرات اعضای کانال:ارسال نظردر صورتی که تصویر را به درستی نمی بینید ، یک بار روی آن کلیک کنید تا تصویر جدیدی ظاهر شود

کانالهای اختصاصی