کانال سروش film & serial

کانال سروش film & serial

@sam_hastam film haie khod ra be in id ersal ya pishnahad konid va baraie tabadol ham hamintoe

تعداد تقریبی اعضای کانال : 1700

نمودار تغییرات اعضای کانال:ارسال نظردر صورتی که تصویر را به درستی نمی بینید ، یک بار روی آن کلیک کنید تا تصویر جدیدی ظاهر شود