کانال سروش ⏰دقایقی با قرآن⏰

کانال سروش ⏰دقایقی با قرآن⏰

*شاهکارهای تلاوت قاریان مصری و ایرانی *خلاصه تفسیر قران از تفاسیر نور و نمونه و سایر تفاسیر *نهج البلاغه ارتباط با ما:@dq_mht

تعداد تقریبی اعضای کانال : 420

نمودار تغییرات اعضای کانال:ارسال نظردر صورتی که تصویر را به درستی نمی بینید ، یک بار روی آن کلیک کنید تا تصویر جدیدی ظاهر شود

کانالهای اختصاصی