ثبت کانال سروش جدید

امکانات ویژه رایگان
نمایش عکس، تعداد اعضا و امتیاز کانال سروش
نمایش توضیحات اولیه کانال سروش
نمایش اطلاعات تکمیلی(لینک join chat ،ایمیل، تلفن، وبسایت و آدرس)
نمایش در تمامی صفحات کانال های سروش انتخابی
نمایش در صفحات کانال های سروش دسته بندی مرتبط انتخابی
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
نمایش در ابتدای نتایج هر جستجوی کانال سروش
امکان ویرایش اطلاعات کانال سروش
امکان آپدیت فوری کانال از سرور اصلی
نوع ثبت خود را انتخاب کنید ثبت ویژه ثبت رایگان