کانال سروش مطالعات چین

کانال سروش مطالعات چین

🔶آدرس های ما روی سایر پیام رسان ها: 🔹تلگرام http://t.me/china_studies 🔹گپ https://gap.im/china_studies 🔹ایتا https://eitaa.com/china_studies 🔹بله https://ble.im/china_studies 🔵 جهت ارتباط با ادمین@raminfakhari 🔻کانال ادمین@ramin_fakhari

تعداد تقریبی اعضای کانال : 2

نمودار تغییرات اعضای کانال:ارسال نظردر صورتی که تصویر را به درستی نمی بینید ، یک بار روی آن کلیک کنید تا تصویر جدیدی ظاهر شود