ثبت پیج اینستاگرام جدید

امکانات ویژه رایگان
نمایش عکس، تعداد اعضا و امتیاز پیج اینستاگرام
نمایش توضیحات اولیه پیج اینستاگرام
نمایش اطلاعات تکمیلی(لینک join chat ،ایمیل، تلفن، وبسایت و آدرس)
نمایش در تمامی صفحات پیج های اینستاگرام انتخابی
نمایش در صفحات پیج های اینستاگرام دسته بندی مرتبط انتخابی
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
نمایش در ابتدای نتایج هر جستجوی پیج اینستاگرام
امکان ویرایش اطلاعات پیج اینستاگرام
امکان آپدیت فوری کانال از سرور اصلی
نوع ثبت خود را انتخاب کنید ثبت ویژه ثبت رایگان