ثبت کانال گپ جدید

امکانات ویژه رایگان
نمایش عکس، تعداد اعضا و امتیاز کانال گپ
نمایش توضیحات اولیه کانال گپ
نمایش اطلاعات تکمیلی(لینک join chat ،ایمیل، تلفن، وبسایت و آدرس)
نمایش در تمامی صفحات کانال های گپ انتخابی
نمایش در صفحات کانال های گپ دسته بندی مرتبط انتخابی
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
نمایش در ابتدای نتایج هر جستجوی کانال گپ
امکان ویرایش اطلاعات کانال گپ
امکان آپدیت فوری کانال از سرور اصلی
نوع ثبت خود را انتخاب کنید ثبت ویژه ثبت رایگان