کانال گپ خبرهای فوری / مهم🔖

کانال گپ خبرهای فوری / مهم🔖

فوری‌ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان 📰

تعداد تقریبی اعضای کانال : 14117ارسال نظردر صورتی که تصویر را به درستی نمی بینید ، یک بار روی آن کلیک کنید تا تصویر جدیدی ظاهر شود