ثبت کانال ایتا جدید

امکانات ویژه رایگان
نمایش عکس، تعداد اعضا و امتیاز کانال ایتا
نمایش توضیحات اولیه کانال ایتا
نمایش اطلاعات تکمیلی(لینک join chat ،ایمیل، تلفن، وبسایت و آدرس)
نمایش در تمامی صفحات کانال های ایتا انتخابی
نمایش در صفحات کانال های ایتا دسته بندی مرتبط انتخابی
نمایش در ابتدای دسته بندی ها
نمایش در ابتدای نتایج هر جستجوی کانال ایتا
امکان ویرایش اطلاعات کانال ایتا
امکان آپدیت فوری کانال از سرور اصلی
نوع ثبت خود را انتخاب کنید ثبت ویژه ثبت رایگان