کانال های ایتا

                   کانال ایتا
                   از همه جا از همه رنگ
از همه جا از همه رنگ

دروغ نداریم خالی بندی نداریم میخواهیم دور هم خوش باشیم

تعداد اعضا: 100

مشاهده جزئیات کانال ایتا

                   کانال ایتا
                   کلیپ خفن
کلیپ خفن

کلیپهای خفن عکس اهنگ جوک

تعداد اعضا: 116

مشاهده جزئیات کانال ایتا

                   کانال ایتا
                   ترول باز
ترول باز

یه کانال طنز و باحال که پر از ترول ، عکس طنز ، جوک و ویدیو باحاله 😍😂😎

تعداد اعضا: 100

مشاهده جزئیات کانال ایتا

                   کانال ایتا
                   مجله بهترینها
مجله بهترینها

کانال رسمی مجله بهترینهادر ایتا

تعداد اعضا: 5864

مشاهده جزئیات کانال ایتا